Externí bezpečnostní poradce ADR

 

Služby

Nabízíme spolupráci v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici, zejména jde o činnosti související s balením, nakládkou, přepravou, a vykládkou nebezpečných věcí dle dohody ADR:

  • provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu v podniku)
  • ustanovení a výkon funkce externího bezpečnostního poradce ADR 
  • zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR 
  • kontrolní činnost (pravidelný audit, návrhy nápravných opatření)
  • informační servis (poradenství - telefon, SMS, e-mail) 
  • vypracování povinné Roční zprávy pro vedení firmy a orgány veřejné správy 
  • vypracování Zpráv o mimořádných událostech ( dopravní nehody, úniky látek…)
  • školení osob, podílejících se na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi 
  • pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle ustanovení 1.10 ADR
  • zajištění školení řidičů ADR 
  • zajištění povinné výbavy vozidel a osádky dle ADR 

K výše uvedeným činnostem jsme oprávněni na základě platného Osvědčení ADR č. 2368 a 2372, vydaného Ministerstvem dopravy České republiky.

Třídy nebezpečných věcí, pro které může být naše firma ustanovena do funkce bezpečnostního poradce jsou:

1,2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

Odměna za nabízené služby je vždy stanovena vzájemnou dohodou, obvykle jako měsíční paušál a stanovuje se podle rozsahu vykonávaných činností s nebezpečnými látkami.

O firmě Becard Trade s.r.o

Historie naší firmy Becard Trade s.r.o. se začala psát v roce 2011. Stavebním kamenem firmy se stala dlouholetá praxe v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici.

Naše společnost je transparentní a pracovní tým tvoří specialisté jejichž doménami jsou finance, marketing, IT, obchod a reklama. Při práci se řídíme podmínkami přepravy nebezpečného nákladu, které ukládá ADR.

Kontakt

spolehliva-firma-2014 125Becard Trade, s.r.o.

Horní Vršava V/146

760 01 Zlín

Tel. +420 603 795 541

poradce@becard.cz

Certifikáty

osvedceni1-sml   osvedceni2-sml